top of page
Favicon Logo.png

FORCHEMSA

Gizlilik Politikası

1. Giriş

FORCHEMSA'ya hoş geldiniz.

FORCHEMSA (“biz”, “biz” veya “bizim”) www.forchemsa.com'u (bundan böyle “Hizmet” olarak anılacaktır) işletmektedir.

Gizlilik Politikamız, www.forchemsa.com'a yaptığınız ziyareti yönetir ve Hizmetimizi kullanmanızdan kaynaklanan bilgileri nasıl topladığımızı, koruduğumuzu ve açıkladığımızı açıklar.

Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu politikaya uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Hüküm ve Koşullarımızdaki ile aynı anlamlara sahiptir.

Hüküm ve Koşullarımız ("Şartlar") Hizmetimizin tüm kullanımını düzenler ve Gizlilik Politikası ile birlikte bizimle olan sözleşmenizi ("anlaşma") oluşturur.

2. Tanımlar

HİZMET, FORCHEMSA tarafından işletilen www.forchemsa.com web sitesi anlamına gelir.

KİŞİSEL VERİLER, bu verilerden (ya da elimizde bulunan veya elimize geçme olasılığı bulunan bu ve diğer bilgilerden) kimliği belirlenebilecek yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.

KULLANIM VERİLERİ, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir.

ÇEREZLER cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır.

VERİ DENETLEYİCİ, herhangi bir kişisel verinin ne amaçla ve ne şekilde işleneceğini veya işleneceğini (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle birlikte) belirleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.

VERİ İŞLEYİCİLER (VEYA HİZMET SAĞLAYICILAR), Veri Denetleyicisi adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.

VERİ KONUSU Kişisel Verilerin konusu olan herhangi bir canlı bireydir.

KULLANICI, Hizmetimizi kullanan kişidir. Kullanıcı, Kişisel Verilerin konusu olan Veri Sahibine karşılık gelir.

3. Bilgi Toplama ve Kullanım

Size Hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlarla birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

4. Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz (“Kişisel Veriler”). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

0.1. E

0.2. Ad ve soyad

0.3. Telefon numarası

0.4. Adres, Ülke, Eyalet, İl, Posta/Posta kodu, Şehir

0,5. Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel Verilerinizi haber bültenleri, pazarlama veya promosyon malzemeleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını takip ederek bizden bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almaktan vazgeçebilirsiniz.

Kullanım verisi

Ayrıca Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz (“Kullanım Verileri”).

Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz bilgiler gibi bilgileri içerebilir. cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri.

Hizmete bir cihazla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız cihazın türü, cihazınızın benzersiz kimliği, cihazınızın IP adresi, cihazınızın işletim sistemi, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz gibi bilgileri içerebilir. tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri.

Çerez Verilerini İzleme

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için tanımlama bilgileri ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz ve belirli bilgileri tutuyoruz.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.

Tarayıcınıza, tüm tanımlama bilgilerini reddetmesi veya bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerez örnekleri:

0.1. Oturum Tanımlama Bilgileri: Hizmetimizi işletmek için Oturum Tanımlama Bilgileri kullanıyoruz.

0.2. Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezlerini kullanıyoruz.

0.3. Güvenlik Çerezleri: Güvenlik amacıyla Güvenlik Çerezlerini kullanıyoruz.

0.4. Reklam Çerezleri: Reklam Çerezleri, size ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek reklamları size sunmak için kullanılır.

Diğer veri

Hizmetimizi kullanırken şu bilgileri de toplayabiliriz: cinsiyet, yaş, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport bilgileri, vatandaşlık, ikamet yerindeki kayıt ve gerçek adres, telefon numarası (iş, cep telefonu), belge detayları eğitim, nitelik, mesleki eğitim, iş sözleşmeleri, NDA sözleşmeleri , ikramiye ve tazminat bilgileri, medeni durum, aile üyeleri, sosyal güvenlik (veya diğer vergi mükellefi kimlik) numarası, ofis konumu ve diğer veriler hakkında bilgi.

5. Verilerin Kullanımı

FORCHEMSA, toplanan verileri çeşitli amaçlar için kullanır:

0.1. Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için;

0.2. Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek;

0.3. Bunu yapmayı seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için;

0.4. müşteri desteği sağlamak;

0,5. Hizmetimizi geliştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak;

0.6. Hizmetimizin kullanımını izlemek için;

0.7. teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak;

0.8. sağladığınız diğer herhangi bir amacı yerine getirmek için;

0.9. Faturalandırma ve tahsilat dahil olmak üzere, sizinle aramızda yapılan herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı kullanmak;

0.10. sona erme ve yenileme bildirimleri, e-posta talimatları vb. dahil olmak üzere hesabınız ve/veya aboneliğiniz hakkında bildirimler sağlamak;

0.11. Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak;

0.12. bilgileri sağladığınızda açıklayabileceğimiz başka bir şekilde;

0.13. izninizle başka herhangi bir amaç için.

6. Verilerin Saklanması

Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Kullanım Verilerini dahili analiz amaçları için de saklayacağız. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı durumlar veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

7. Veri Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, eyaletinizin, ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı yetkisinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.

Türkiye dışında bulunuyorsanız ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Türkiye'ye aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.

Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin anlaşmanızı temsil eder.

FORCHEMSA, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve Kişisel Verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadığı sürece bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır. verileriniz ve diğer kişisel bilgileriniz.

8. Verilerin İfşası

Topladığımız veya sizin sağladığınız kişisel bilgileri ifşa edebiliriz:

0.1. Kolluk Kuvvetleri için Açıklama.

Belirli koşullar altında, kanunen gerekliyse veya resmi makamların geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmemiz gerekebilir.

0.2. Ticari işlem.

Biz veya bağlı şirketlerimiz bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olursak, Kişisel Verileriniz aktarılabilir.

0.3. Diğer davalar. Bilgilerinizi şu durumlarda da ifşa edebiliriz:

0.3.1. iştiraklerimize ve iştiraklerimize;

0.3.2. müteahhitlere, hizmet sağlayıcılara ve işimizi desteklemek için kullandığımız diğer üçüncü taraflara;

0.3.3. sağladığınız amacı yerine getirmek için;

0.3.4. şirketinizin logosunun web sitemizde yer alması amacıyla;

0.3.5. bilgileri verdiğinizde tarafımızca açıklanan diğer amaçlar için;

0.3.6. diğer durumlarda sizin rızanızla;

0.3.7. Şirketin, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için açıklamanın gerekli veya uygun olduğuna inanırsak.

9. Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalarken, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

10. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) ikamet ediyorsanız, GDPR kapsamındaki belirli veri koruma haklarınız vardır.

Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlandırmanıza izin vermek için makul adımlar atmayı amaçlıyoruz.

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerden haberdar olmak ve sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bize orkhannasirli@forchemsa.com adresinden e-posta gönderin.

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

0.1. hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkı;

0.2. düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır;

0.3. itiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır;

0.4. kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz;

0,5. veri taşınabilirliği hakkı. Kişisel Verilerinizin yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde bir kopyasını alma hakkınız vardır;

0.6. rızasını geri çekme hakkı. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize güvendiğimiz herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz;

Lütfen bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın. Lütfen bazı gerekli veriler olmadan Hizmet sağlayamayacağımızı unutmayın.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.

11. California Gizlilik Koruma Yasası (CalOPPA) kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

CalOPPA, ticari web sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerin bir gizlilik politikası yayınlamasını gerektiren ülkedeki ilk eyalet yasasıdır. Yasanın kapsamı, Kaliforniya tüketicilerinden kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplayan web sitelerini işleten Amerika Birleşik Devletleri'nde (ve dünyada düşünülebilir) bir kişi veya şirketin, web sitesinde tam olarak toplanan bilgileri ve bu bilgileri tam olarak belirten göze çarpan bir gizlilik politikası yayınlamasını gerektirecek şekilde Kaliforniya'nın çok ötesine uzanır. paylaşıldığı kişiler ve bu politikaya uymak.

CalOPPA'ya göre aşağıdakileri kabul ediyoruz:

0.1. kullanıcılar sitemizi anonim olarak ziyaret edebilir;

0.2. Gizlilik Politikası bağlantımız “Gizlilik” kelimesini içerir ve web sitemizin ana sayfasında kolayca bulunabilir;

0.3. Kullanıcılar Gizlilik Politikası Sayfamızdaki herhangi bir gizlilik politikası değişikliğinden haberdar edilecektir;

0.4. kullanıcılar kişisel bilgilerini orkhannasirli@forchemsa.com adresinden bize e-posta göndererek değiştirebilirler.

“Takip Etme” Sinyallerine İlişkin Politikamız:

Do Not Track sinyallerine saygı duyuyoruz ve bir Do Not Track tarayıcı mekanizması mevcut olduğunda izlemez, tanımlama bilgileri yerleştirmez veya reklam kullanmayız. Do Not Track, web tarayıcınızda izlenmek istemediğiniz web sitelerini bilgilendirmek için ayarlayabileceğiniz bir tercihtir.

Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasını ziyaret ederek Do Not Track'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

12. California Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, hakkınızda hangi verileri topladığımızı öğrenme, verilerinizi silmeyi ve satmamayı (paylaşmamayı) isteme hakkınız vardır. Veri koruma haklarınızı kullanmak için belirli taleplerde bulunabilir ve bize şunları sorabilirsiniz:

0.1. Sizinle ilgili hangi kişisel bilgilere sahibiz. Bu talebi yaparsanız, size geri döneceğiz:

0.0.1. Hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorileri.

0.0.2. Kişisel bilgilerinizi topladığımız kaynakların kategorileri.

0.0.3. Kişisel bilgilerinizi toplamak veya satmak için ticari veya ticari amaç.

0.0.4. Kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri.

0.0.5. Hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgiler.

0.0.6. Sattığımız diğer herhangi bir şirketin kategorisiyle birlikte, sattığımız kişisel bilgi kategorilerinin bir listesi. Kişisel bilgilerinizi satmadıysak, sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

0.0.7. Bir iş amacıyla ifşa ettiğimiz kişisel bilgi kategorilerinin ve bunları paylaştığımız diğer herhangi bir şirketin kategorisinin listesi.

Lütfen, bu bilgileri size on iki aylık bir süre içinde en fazla iki kez vermemizi isteme hakkınız olduğunu unutmayın. Bu talepte bulunduğunuzda, sağlanan bilgiler önceki 12 ay içinde hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerle sınırlı olabilir.

0.2. Kişisel bilgilerinizi silmek için. Bu talepte bulunursanız, talebiniz tarihi itibariyle hakkınızda elimizde bulunan kişisel bilgileri kayıtlarımızdan sileriz ve tüm hizmet sağlayıcıları da aynısını yapmaya yönlendiririz. Bazı durumlarda, silme, bilgilerin kimliğinin gizlenmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Kişisel bilgilerinizi silmeyi seçerseniz, kişisel bilgilerinizin çalışmasını gerektiren belirli işlevleri kullanamayabilirsiniz.

0.3. Kişisel bilgilerinizi satmayı durdurmak için. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir amaçla üçüncü şahıslara satmıyoruz veya kiralamayız. Kişisel bilgilerinizi parasal olarak satmıyoruz. Bununla birlikte, bazı durumlarda, kişisel bilgilerin herhangi bir parasal bedel olmaksızın üçüncü bir tarafa veya şirketler ailemize aktarılması, Kaliforniya yasalarına göre bir "satış" olarak kabul edilebilir. Kişisel Verilerinizin tek sahibi sizsiniz ve istediğiniz zaman açıklama veya silme talebinde bulunabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin satışını durdurma talebinde bulunursanız, bu tür aktarımları durduracağız.

Lütfen, verilerinizi silmemizi veya satmayı durdurmamızı isterseniz, bunun bizimle olan deneyiminizi etkileyebileceğini ve işlemek için kişisel bilgilerinizin kullanılmasını gerektiren belirli programlara veya üyelik hizmetlerine katılamayabileceğinizi unutmayın. Ancak hiçbir koşulda haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız.

Yukarıda açıklanan California veri koruma haklarınızı kullanmak için lütfen istek(ler)inizi e-posta ile gönderin: orkhannasirli@forchemsa.com.

Yukarıda açıklanan veri koruma haklarınız, California Tüketici Gizliliği Yasası'nın kısaltması olan CCPA kapsamındadır. Daha fazlasını öğrenmek için resmi California Yasama Bilgileri web sitesini ziyaret edin. CCPA 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

13. Servis Sağlayıcılar

Hizmetimizi kolaylaştırmak (“Hizmet Sağlayıcılar”), bizim adımıza Hizmet sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz.

Bu üçüncü şahıslar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları ifşa etmemek veya başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

14. Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

15. CI/CD araçları

Hizmetimizin geliştirme sürecini otomatikleştirmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

16. Davranışsal Yeniden Pazarlama

Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra size üçüncü taraf web sitelerinde reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanabiliriz. Biz ve üçüncü taraf satıcılarımız, Hizmetimize yaptığınız geçmiş ziyaretlerinize dayalı olarak reklamları bilgilendirmek, optimize etmek ve sunmak için çerezleri kullanırız.

17. Ödemeler

Hizmet dahilinde ücretli ürünler ve/veya hizmetler sağlayabiliriz. Bu durumda, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetleri kullanırız (örn. ödeme işlemcileri).

Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayacağız veya toplamayacağız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı Gizlilik Politikalarına tabi olan üçüncü taraf ödeme işlemcilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri, Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan PCI Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen PCI-DSS tarafından belirlenen standartlara uygundur. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur.

18. Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Örneğin, özetlenen gizlilik politikası , yüksek kaliteli yasal belgeler oluşturmaya yardımcı olan ücretsiz bir araç olan PolicyMaker.io kullanılarak yapılmıştır. PolicyMaker'ın gizlilik politikası oluşturucusu, blog , web sitesi, e-ticaret mağazası veya mobil uygulama için bir gizlilik politikası oluşturmak için kullanımı kolay bir araçtır.

19. Çocukların Gizliliği

Hizmetlerimiz, 18 yaşın altındaki çocukların ("Çocuk" veya "Çocuklar") kullanımına yönelik değildir.

18 yaşın altındaki Çocuklardan bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir Çocuğun bize Kişisel Veriler sağladığını fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn izni doğrulaması olmadan Çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

20. Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "yürürlük tarihi"ni güncellemeden önce, e-posta ve/veya Hizmetimizde göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

21. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize e-posta ile ulaşın: orkhannasirli@forchemsa.com.

bottom of page